DESTPÊK | DAXUYANI| DOSYA| FORUM| ANONS|PRENSIP | E MAIL | ARŞÎV | WEBMAIL


nurullahtimur@hotmail.com

Nurullah Timur    

Müzakereya giderken siyasal partiler


31/1/2013

Barış sürecinin yeniden oluşmaya başladığı bu son günlerde sürecin yeniden kesintiye uğraması olası mı? Niyet okuma yerine siyasal partilerin secim beyannemelerine bakmakta yarar var. Kim halka ne söz vermiş. Örneğin. CHP nin 2011 seçim bildirgesinde kürd sorununa nasıl baktığına bir göz atalım bildirgede şöyle bir bölüm var

 

Doğu ve güneydoğu da tam demokrasi


Doğu ve güneydoğuda baskılara son verecek toplumsal barışı sağlayacağız


Kürd vatandaşlarımızın kimliklerini yaşamalarının önündeki engelleri çoğulcu ve özgürlükcü demokrasiyi kurarak aşacağız


Yasa ile kuracağımız uluslar arası standartlara uygun komisyonlar yolu ile faali mechulleri aydınlatacak ve kayıpları bulacağız. Sorumluları cezalandırarak halkımızın açılarını dinlendirecek ve adaleti sağlayacağız.


Talep eden yurttaşlarımıza anadil öğrenimi olanağı sunacağız.


Dersim arşivlerini açacağız.


Geçmişte yaşanan acı ve travmaları hatırlatan isimleri devlet kurumlarından ve kışlalardan kaldıracağız.


Diyarbakır ceza evini toplumsal barış için müzeye dönüştüreceğiz.

Daha sonra devam ediyor

Toplumsal farklılıkları eşit çoğulcu ve anayasal yurttaşlık ilkesi ile kucaklayan ve ayırımcılığın önüne gececeğiz.


Etnik ve inanç farklılıklarımızı ayırımsız sahiplenecek gelişmenin hoşgörünün ve barışın Türkiye sini kuracağız.


Yurttaşlarımızın kültürel haklarını çoğulculuk anlayışı çerçevesinde güvence altına alacak ve farklı kimliklerin özgürce yaşamasını sağlayacağız.


Toplumsal barışı yüceltecek,ön yargıları ortadan kaldıracağız.


Toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendireceğiz.


Dili dini etnik kökeni inancı mezhebi cinsiyeti cinsel yönelimi ve cinsel kimliği yaşı ve siyasal görüşü ne olursa olsun herkesin eşit yurttaş olmaktan kaynaklanan tüm haklarını eksiksiz kullanabilmesini ağlayacak her türlü ayırımcılığa on vereceğiz.


Irk veya etnik köken,din veya inanç engellilik yaş ve cinsel yönelim temelindeki ayırımcılıklarla ilgili AB müktesabatını hızla iç hukukumuza aktaracağız


Kültürel haklara saygı içerisinde toplumsal bütünleşme yaklaşımını benimseyeceğiz.


Toplumsal huzur ve barışın teminatı olan kültürler arası etkileşim ve paylaşımı sağlayacağız


AKP ise 2023 belgesinde şöyle demektedir.


62 MADDELİK YOL HARİTASI

20- Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması

21- Anadilde Kamu Hizmetlerine Erişim

29- Kamu hizmetlerinde Kürtçe tercümanlık

30- Kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü dini etnik ayrımcılığa son verilmesi

31- Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı yaratan bütün hükümlerin ayıklanması

32- Hukuk içinde kalarak terörle etkin mücadeleye devam edilmeli

33- Güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi


Daha sonra devamla

Türkiye 30 yıl önce, bir darbe ürünü olarak kendisine dayatılan mevcut anayasayı hak etmiyor. Yeni Anayasamız dışlayıcı değil kapsayıcı, ötekileştirici değil kucaklayıcı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, bastırıcı değil özgürleştirici, aynılaştıran değil çeşitlilikte birliği savunan, çoğulcu ve özgürlükçü bir anayasa olacak.

Yeni anayasa vatandaşı ve onun haklarını esas alacaktır. Toplumsal çeşitliliğimizi bir tehlike değil bir zenginlik olarak kabul edecektir. Demokratik hukuk devletinin tüm unsurlarını içeren bir metin olacaktır.


MHP 2011 İse Secim bildirgesinde ‘anayasa değişikliği veya yeni bir anayasa yapılması kapsaminda hiçbir şekilde tartışmayacağımız hususlar ’bölümünde şu hususlera yer verilmektedir.

Farklı etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü tanınarak çok parçalı millet yapısı oluşturmasına

Kişi hak ve özgürlüklerinin etnik temelli kolektif haklara dönüştürülmesine


Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere statü kazandırılarak yapay azınlık yaratılmasına


Vatandaşların biribirleri ile veya milletin devletle çatıştırılmasına zemin hazırlanmasına


Milli kimlik tanımının değiştirilerek ‘’Türkiyelilik’’ kavraminin esas alınmasına


Vatandaşlık bağının Türk milleti kavramı yerine ikame edilmeye çalışılmasına


Türkçeden başka dillerde ‘’anadil’’ olarak eğitim yapılmasına


Türkiye nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli parlamento olarak çalışacağı özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine


Fırsat verecek ve zemin hazırlayacak anayasa değişikliği yahut yeni anayasa yapılmasını hiçbir şekilde tartışma konusu yapmayacak ve karşı duracaktır.DDKD'nin de içinde olduğu kürd gurupların ortak talebi kürd konferasından sonra deklare edilmişti ve şu maddelerden oluşmuştu.

 

·         Kürt halkının kimliğinin tanınması ve anayasal güvence altına alınması

·         Kürtçenin resmi dil olması dahil, yaşamın her alanında serbestçe kullanımının sağlanmasıve her düzeyde Kürtçe eğitim ve öğretimin güvence altına alınması;

·         Kürt halkının kendi kendini yönetme hakkını içeren siyasal bir statünün tanınması

·         Örgütlenme hakkının evrensel standartlara kavuşturulması, Kürt ve Kürdistan ismiyle siyasi parti ve örgütlenmelerin kurulmasının güvence alına alınması

Kürd tarafı bu taleplerini formüle ederken BDP, HAK-PAR, ÖSP KADEP te imza koymuşlardı ve bu gün bu maddeleri savunup savunmadıklarını açıklamalıdırlar ve kamu oyuna bu noktada durduklarını açıklamalıdırlar.

Yukarıdaki açıklamalaradan kürd tarafının belirlediği madellerin hiç birisinin diğer siyasi partilerin gündeminde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle müzakerelerin çok çetin geçeceği ve kürd legal siyasal yaşamının yeni eyrışma ve birleşmelere doğru yol alacağını göstermektedir. Ama bu süreçte birlikte müzakerelere katılmak,masada bu ortak taleplerin arkasında durmak esas alınmalıdır.

---
Nivîsên din yên nivîskar
26/2/2013  İmralı, çözüm, barış süreci
31/1/2013  Müzakereya giderken siyasal partiler
10/1/2013  Müzakere, AKP ve ‘Stratejik Derinlik’
10/12/2012  Siyaset ilelebet kin ve nefreti kaldırmaz
10/12/2012  Siyaset ilelebet kin ve nefreti kaldırmaz
9/11/2012  Canlara kıymayın
8/10/2012  Yerel seçimlere hazırlanmak
9/9/2012  Gaziantep’te kime hizmet edildi
19/8/2012  Daha çok Fikri’ler görürsünüz
30/7/2012  Kürtler Suriye’de kendi örgütleri ile masaya oturmaya hazır olmalı
10/6/2012  Seni çok özledik kirvem
29/5/2012  Uludere’de katliam oldu sorumluları kim?
3/5/2012  Siverekte ne oldu ?
18/3/2012  Halepçe katliamında dış dünya
25/2/2012  Sigortamız Güney’dir
7/2/2012  Yanlışları sesli konuşmak erdemdir…
7/1/2012  Uluderede Katliam Oldu: Sorumlu Kim ?
17/12/2011  Dersimin planlı katliamı