DESTPÊK | DAXUYANI| DOSYA| FORUM| ANONS|PRENSIP | E MAIL | ARŞÎV | WEBMAIL


cozum@kurdinfo.com

Vildan Tanrikulu    

DTPliler “Parlamento’da uyudular mı?”, yoksa .....?


31/12/2009

Sayın Ersin Öngel,

Eski DTP Grup Basın Danışmanı

27 Aralık 2009 tarihinde yayınlanan “Kürt’lerin Hak ve Özgürlükleri Açısından DTP’nin Parlamento (TBMM) Parformansı” başlıklı makalem ile ilgili olarak gönderdiğiniz cevap ve bilgiler bana ulaşmış bulunuyor.

Cevabınız ve ilettiğiniz bilgiler hakkında görüşlerime geçmeden önce, özellikle adı geçen makalemi cevaba değer bulmanız ve bu konuda zaman ayırarak cevaplandırmış bulunmanız nedeniyle size ve şahsınızda eski DTP (yeni BTP) grubuna teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yöntem özellikle de Kürt’ler için ve Kürt’ler arasında olması gereken ve beklenen bir medeni siyasasal iletişim ve diyalog biçimidir ve umarım daha geniş bir kapsamda süreklilik kazanır. Bu nedenle de takdir edilecek bir tutum olarak değerlendiriyorum.

Sayın Öngel,

Başlığını yukarıya da aktardığım değerlendirmemde ben özellikle başlıkta da altını çizdiğim üzere yazımı yazdığım zaman kapatılmış olan DTP’nin “Kürt’lerin Hak ve Özgürlükleri Açısından”  yasama faliyeti performansını  değerlendirmeyi esas almıştım. Ancak cevabınızdan anladığım kadarı ile “Parlamento’da uyudular mı?” deyimine takılarak siz DTP’nin yasama dönemindeki yasama faliyetlerinin bütün biçimlerini konu edindiğimden hareket etmişsiniz ve ek dosyada gönderdiğiniz rapor ile bütün bu faliyetleri bilgime sunmuşsunuz. Bu nedenle, cevabınıza ve gönderdiğiniz bilgiye ilişkin aşağıdaki noktalara bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum.

1.      Yukarıda belirttiğim gibi adı geçen makalemde ben sadece “Kürt’lerin Hak ve Özgürlükleri Açısından” konuya bir bakış açısı ile değerlendirme yaptım ve bu değerlendirmem de de sadece yasama faliyetinin en temel ayağını oluşturan “kanun tekliflerini” esas olarak aldım. Yani,  ben makalemde, sizin cevabınızın başında belirttiğiniz gibi DTP’nin yasama faliyetinde “Demokratikleşme, insan hakları, yerel yönetimler, ekonomi, eğitim, kadın hakları, sağlık ve çalışma yaşamını ilgilendiren alanlarda” gibi konuları temel almadım. Görüldüğü gibi sizin kendi raporunuzun tasnifinde de “Kürt sorunu ve/veya Kürtlerin hak ve özgürlükleri” alt başlık olarak bile sadece “araştırma önergeleri” ve “basın toplantıları” başlıkları altında yer almaktadır. Benim de zaten eleştirdiğim temel konu budur. Sizin cevabınıza konu ettiğiniz “uyudular mı” vb gibi muhtemelen amacını aştığı olarak algılanabilecek kavramlara rağmen gerçek durum budur.  Makalemin başından sonuna kadar bu konu net olarak yazılmıştır.

2.      Bu makalemi yazdığım zaman sizin bana ek dosyada göndermiş olduğunuz bütün yasama faliyetlerini kaynağından çıkardım ve bunları link aktararak aynı zamanda okuyucunun detaylı bilgi edinebilmesini ve benim görüşlerimin kaynağına inebilmesini öngördüm. Yani, göndermiş olduğunuz raporda benim bilmediklerim veya asgari dikkate sahip bir okuyucunun ulaşamayacağı yeni bir bilgi mevcut değildir. Yukarıda da belirttiğim gibi, ben DTP’nin yasama faliyetinden bir başlığı ve bir biçimi esas alan bir değerlendirmede bulundum ancak raporunuzda yer alan tüm bilgileri de link olarak okuyucunun bilgisine ve takdirine sundum. Örneğin, sizin yazdığınız 34 kanun teklifinin tümü benim yazımda kaynak olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda, ben makalemde her milletvekilinin TBMM web sitesindeki adresini link olarak belirtme yoluyla aynı zamanda verlimiş olan tüm yazılı/ve sözlü soru önergelerine de okuyucunun kaynağında ulaşabilmesi olanağı sundum. Bu durumu ayrıca makalemde şu sözler ile de daha açık ifade etmeye çalıştım;

“Belirttiğim bu tekliflerin dışında DTP milletvekilleri tarafından verilmiş bazı kanun teklifleri de vardır ve bunların da yine Kürtlerin hak ve özgürlükleri veya özel olarak Kürt dilinin kullanım özgürlüğü ile alakası yoktur. Sadece 2/355 sayılı yani yukarıdaki sıralamada 3. kanun teklifi Dicle Üniversitesinde Kürt Dili ve Edebiyatı ile ilgili bölüm açılması hakkındadır ve bu daha önce Diyarbakır Barosu tarafından gündeme taşınmış bir konu olarak alelacele yanlış bir formülasyon ile verilmiş bir tekliftir. Bir diğer teklif ise yine 07.01.2009 tarihinde DTP Siirt milletvekili Osman Özçelik tarafından “2/376 sayılı ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” dir. ........

 

........ Elbette ki bu kanun değişikliği teklifleri dışında DTP milletvekillerinin yazılı ve sözlü soru önergeleri de vardır ve ben bunları bu incelemenin dışında tutuyorum Nedeni ise çok basit. Bütün temsili/parlamenter demokrasilerde yazılı/sözlü soru önergeleri genellikle tek tek milletvekillerinin profil yaratmak için kullandıkları bir yoldur ve parlamento/yasama faliyeti açısından sadece bir “baharat” fonksiyonunu yerine getirmekte ve esasa ilişkin temel bir önem arzetmemektedir. Bu nedenle ben buraya almadım ancak isteyen her okuyucu tüm DTP milletvekillerinin yazılı/sözlü soru önergelerini de bu yazıda verdiğim linkleri veya isimlerini tıklayarak edinebilirler ve kendi kanaatlerini oluşturabilirler

 

Tekrar etmekte yarar görüdüğüm yukarıdaki görüşlerimden de anlaşılacağı üzere, benim tartıştığım konu, verilen kanun teklifleri içinde direk olarak Kürtlerin hak ve özgürlükleri ile ilgili konular ve gösterilen performanstır. Sizin gönderdiğiniz raporunda teyit ettiği gibi verilmiş olan 34 tekliften sadece 4 tanesi direk olarak Kürtlerin hak ve özgürlükleri ile ilgilidir. Ayrıca yine sizin raporunuzda “araştırma komisyonu önergeleri” (sizin gönderdiğiniz DTP raporu sf. 4) başlığı altında yine bizzat sizin tasnifinize göre verilmiş 65 araştırma komisyonu önergesinden sadece en son sırada yer verilen 3 önerge sizin tabirinizle “Kürt Sorunu”hakkındadır.

 

3.      Göndremiş olduğunuz 30 Aralık 2009 tarihli raporunuz benim adı geçen makalemde eleştirmiş olduğum konunun/konuların teyidi anlamına gelmektedir. Elbette ki Kürt hak ve özgürlükleri ve Kürtlerin bakış açısı ile bir teyit anlamına gelmektedir.

 

 

Sayın Öngel,

Muhtemelen yazıyı dikkatle inceleme fırsatınızın bulunmamış olması nedeniyle, adı geçen eleştiri makalemi kendi özgünlüğü ve bütünlüğü içinde değerlendiremeden, sanki raporda belirttiğiniz faliyetleri saklamışım veya görmezlikten gelmişim gibi alıgılayarak, haklı olarak “Parlamento’da uyudular mı?” ifadesini kullanımış olmama cevaben 9 sayfalık raporu göndermişsiniz. Bu makalem önce www.kurdinfo.com sitesinde yayınlandı ve daha sonra www.nasname.com sitesi yöneticilerinin takdiri ile oraya da aktarılarak yayınlandı.

 

Mesajınızdan anladığım kadarı ile siz nasname.com sitesinden okumuşsunuz ve muhtemelen burada yayınlanan versiyonda bazı linkler  (milletvekillerine isimleri ile ulaşım linkleri) aktif görünmediği için sanki sizin verdiğiniz bu bilgilerden bihaber olduğum veya bu bilgileri okuyucudan sakladığım izlenimi veya algısı sizde oluşmuş olabilir. Bu cevabım ile aynı zamanda bu konuya da açıklık getirmeye çalıştım.

 

Ben bizzat sizden gelmiş olan bu raporu, mesajınız ile birlikte, yazımın yayınlandığı sitelere cevabınıza ilişkin bu açıklamam ile birlikte gönderiyorum. Takdir edersiniz ki bir makalenin hacmi rapor kadar olamaz. Ama raporunuzun da yayınlanması ile okuyucu hem benim eleştirilerim ve hem de DTP’nin yasama faliyetinin bütünü hakkında mutlakka daha objektif bir bilgi sahibi ve dolaysıyla daha dayanıklı ve doğru bir kanaat sahibi olacaktır.

 

Yukarıda izah etmeye çalıştığım nedenlerden dolayı, adı geçen makalemde ifade etmiş olduğum DTP performansının yeterli olmadığı hakkındaki kanaatimi koruyorum. Umarım ki bu eleştiri, tartışma ve diyalog DTP ardılı BTP nin yasama faliyetinde yardımcı bir fonksiyon görür ve BDP Kürt hak ve özgürlükleri açısından kanun teklifleri alanında 4/34 oranını veya araştırma komisyonu önergesi alanındaki 3/65 oranını daha yukarılara çıkarma yolunda başarılı inisiyatiflere imza atar.

 

Bu vesile ile yeni yılınızı kutluyorum ve cevabınız için tekrar teşekkürlerim ile birlikte başarı dileklerim ve selamlarımı iletiyorum.

 

Stockholm, 30 Aralık 2009

 

Vildan Saim Tanrikulu

 

vstanrikulu@msn.com

 

cozum@kurdinfo.com

 

 

 

 

 

Sayın Tanrıkulu

 

"Kürt’lerin hak ve özgürlükleri açısından DTP’nin parlamento (TBMM) performansı" başlıklı 27 Aralık 2009 tarihli yazınızda, DTP'nin Meclis performansını eleştirerek, "Parlamentoda uyudular mı" ifadesini kullanmışsınız.

 

DTP'nin 2,5 yıllık yasama çalışmalarına ilişkin ayrıntılı rapor ekte mevcuttur.

 

Demokratikleşme, insan hakları, yerel yönetimler, ekonomi, eğitim, kadın hakları, sağlık ve çalışma yaşamını ilgilendiren alanlarda DTP grubunun Meclis’te toplam 34 kanun teklifi bulunuyor. DTP Grubu, kadın-erkek eşitliğinden cinsel tacize cezanın arttırılmasına, vicdani reddin tanınmasından seçim barajının indirilmesi ve siyasi partilerin farklı dillerde siyasi faaliyet yürütebilmesine, öğrenci affından kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına,  8 Mart-Newroz ve 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesinden polislerin yetkisinin daraltılmasına, TSK İç Hizmet Kanunu’ndan Terörle Mücadele Yasası’na, Tunceli adının Dersim olarak değiştirilmesinden Türk Harf Kanunu’nda (Kürtçe yasağının kaldırılması) değişikliğe kadar iktidarın ve diğer siyasi partilerin görmezden geldiği, cesaret edemediği pek çok önemli alanda kanun teklifi vererek, demokratikleşme, özgürlükler ve insan haklarını sınırlandıran anti-demokratik düzenlemelerin değiştirilmesini teklif etti. Ayrıca faili meçhul cinayetler, 12 Eylül darbesi, andıçlar ve daha önemli bir çok konuda verilen toplam 65 araştırma önergesi mevcuttur. Ayrıntıları raporda görebilirsiniz.

 

Bilgilerinize

 

Selamlar

 

Ersin Öngel

Eski DTP Grup Basın Danışmanı

0312 420 53 11

0539 695 57 98

 

 

KAPATILAN DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ (DTP)

GRUBU YASAMA ÇALIŞMALARI

Ekim 2007-Aralık 2009

 

·         Genel Kurul çalışmaları

·         Soru önergeleri

·         Kanun teklifleri

·         Araştırma önergeleri

·         Grup toplantıları

·         Basın Toplantıları

 

30 Aralık, 2009

ANKARA

 

 

DTP Grubunun 2,5 Yıllık Yasama Çalışmaları Bilançosu (Temmuz 2007- Aralık 2009)

Yazılı/Sözlü Soru Önergesi

Kanun Teklifi

Araştırma Önergesi

Genel Kurul Söz Alma

Gündem Dışı Konuşma

Genel Görüşme Önergesi

Gensoru Önergesi

Basın Toplantısı

670

34

65

410

41

1

1

71

 

DTP, TOPLUMSAL MUHALEFETİN, FARKLI KİMLİK VE KÜLTÜRLERİN, YANİ ‘ÖTEKİ’NİN MECLİS’TEKİ SESİ, EL ATILAMAYAN, YOK SAYILAN SORUNLARIN  PARLAMENTODAKİ TAŞIYICISI, SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIKLARINA KARŞI BARIŞ DİLİNİN TEMSİLCİSİ OLDU.

 

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI

Hükümetin Meclis Genel Kuruluna getirdiği ve katılımcılıktan uzak olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi sırasında DTP grubu, Meclis kürsüsünü etkin bir biçimde kullanarak, tasarı ve tekliflerin demokratikleşme, özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve sosyal adalet kriterlerine uygun bir şekilde ve toplumun tüm kesimlerinin çıkarlarını gözetecek nitelikte yasalaşması için önerge verirken, aynı zamanda iktidara karşı da etkili ve yapıcı bir muhalefet izledi. DTP, emekçiler ve işçiler başta olmak üzere değişik toplumsal kesimlerin, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının görüş ve taleplerini genel kurula taşıyarak aynı zamanda parlamento dışındaki toplumsal muhalefetin de sözcülüğünü yaptı. Parlamentoda onaylanan sınırötesi operasyon tezkeresine tek karşı çıkan grup olan DTP, iktidarın ve diğer muhalefet partilerinin geliştirdiği savaş söylemlerine karşı barış dilinin parlamentodaki tek temsilcisi oldu.

 

2007 ve 2008’deki bütçe görüşmelerinde izlediği demokratik muhalefetle, her platformda etnik siyaset yapmakla, sadece Kürt sorununu dile getirmekle eleştirilen DTP, ülkenin bütün sorunlarına açılan ve çözümünü arayan bir parti olduğunu ortaya koydu. Bütçeyi değerlendirirken, DTP’nin esas aldığı ölçüt; hedeflenen refah düzeyi, adaletli ve eşitlikçi vergi dağılımı, hedeflenen kalkınma seviyesi, kapsayıcı sosyal politikalar ve nitelikli istihdam oldu ve bu noktalarda bütçenin toplumun ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu eleştirisi dile getirildi. Yine savaş bütçesi ve savunma harcamalarıyla ilgili olarak en cesur muhalefeti DTP yürüttü. Savaşa harcanan kaynaklarla ülkenin yoksulluk ve işsizlik sorununun önemli ölçüde azaltılacağını dile getiren DTP oldu. DTP, işsizlik ve yoksulluk başta olmak üzere ülkenin temel sorunlarını dile getirirken; sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, kısacası bütün toplum kesimlerinin gözüyle sorunlara baktı. Emekçilerin, işçilerin, işsizlerin yoksulların, kadınların, gençlerin, farklı kültürlerin sorunlarını dile getiren DTP oldu. DTP; bütün önermelerinde; sorunlara devletçi mantıkla değil, toplumsal açıdan baktı ve demokratik katılımın önemine dikkat çekti.

 

DTP Grubu, ayrıca KESK; DİSK ve Türk Tabipler Birliği gibi önemli ve etkin kuruluşların uzmanlarıyla bir araya gelerek, toplumu yakından ilgilendiren Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’nın çalışanların lehine yasalaşması için ortam zeminde hareket etti. Sendikaların ve odaların görüşünü alan grubumuz, çalışanların kazanımlarını koruyan önergeler verdi.

 

DTP grubu, 1 Ekim 2007-9 Aralık 2009 tarihleri arasında gündem dışı konuşmalar da dahil olmak üzere Meclis kürsüsünü toplam 451 kez kullandı.

 

 

YASAMA DENETİMİ

DTP Meclis’te grup oluşturduğu 2,5 yıldan buyana demokratikleşmeden insan haklarına, ekonomiden sosyal adalete, eğitimden sağlığa, kadınlardan öğrencilere, işsizlikten yoksulluğa, çevreden kültüre kadar toplumsal yaşamı ilgilendiren hemen her alanda yaşanan sorunları yazılı ve sözlü soru önergeleriyle TBMM gündemine taşıyarak, siyasal iktidarın icraatlarına yönelik önemli denetim faaliyeti gerçekleştirdi. DTP Grubu, verdiği soru önergeleriyle devletin ve iktidarın politikaları sonucu mağdur olan toplumsal kesimlerin, ezilenlerin, unutulanların, kısacası “Öteki Türkiye”nin sorunlarını parlamentoya taşıdı. DTP grubu 2,5 yılda toplam 670 soru önergesi verdi. 

 

 

KANUN TEKLİFLERİ

Demokratikleşme, insan hakları, yerel yönetimler, ekonomi, eğitim, kadın hakları, sağlık ve çalışma yaşamını ilgilendiren alanlarda DTP grubunun Meclis’te toplam 34 kanun teklifi bulunuyor. DTP Grubu, kadın-erkek eşitliğinden cinsel tacize cezanın arttırılmasına, vicdani reddin tanınmasından seçim barajının indirilmesi ve siyasi partilerin farklı dillerde siyasi faaliyet yürütebilmesine, öğrenci affından kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına,  8 Mart-Newroz ve 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesinden polislerin yetkisinin daraltılmasına, TSK İç Hizmet Kanunu’ndan Terörle Mücadele Yasası’na, Tunceli adının Dersim olarak değiştirilmesinden Türk Harf Kanunu’nda değişikliğe kadar iktidarın ve diğer siyasi partilerin görmezden geldiği pek çok önemli alanda kanun teklifi vererek, demokratikleşme, özgürlükler ve insan haklarını sınırlandıran anti-demokratik düzenlemelerin değiştirilmesini teklif etti. İlk olarak DTP grubunun vermiş olduğu Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi, muhalefet ve iktidarın uzlaşmasıyla ortak teklife dönüştürüldü ve komisyon kurularak çalışmalarına başladı. Resmi bayram ilan edilen 1 Mayıs’la ilgili ilk teklifi bir yıl önce DTP Grubu verdi.  Diğer kanun teklifleri halen Meclis Komisyonlarında görüşülmeyi bekliyor.

Kanun tekliflerinin dağılımı:

Demokratikleşme             : 14

İnsan hakları                  :   4

Çalışma yaşamı               :   4

Kadın hakları :   4

Sağlık                           :   1

Eğitim                           :   4

Ekonomi                        :   2

Yerel yönetimler              :   1

 

 

ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI

 

DTP Grubu, demokratikleşme, insan hakları, yerel yönetimler, ekonomi, eğitim, kadın hakları, sağlık ve çalışma yaşamını ilgilendiren alanlarda 65 araştırma önergesi verdi. Özellikle parlamentonun el atmaya cesaret edemediği JİTEM faaliyetleri ve faili meçhul cinayetler, 1 Mayıs, Gazi ve Maraş katliamları, 12 Eylül darbesi, andıçlar, işkence ve toplumsal gösterilerde orantısız güç kullanımı, koruculuk sistemi, kayıtdışı işçilik, işsizlik, kuraklık, kadın cinayetleri, enerji sorunu, ekonomik kriz ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunları, cezaevlerindeki hak ihlalleri gibi alanlarda Meclis araştırması açılması istendi. Darbeler ve faili meçhul cinayetler gibi Türkiye’nin karanlık dönemleriyle yüzleşmesi için Meclis göreve çağrıldı. Tuzla Tersaneleri’ndeki ölümlerle ilgili olarak DTP Grubunun vermiş olduğu araştırma önergesi, diğer muhalefet partilerinin de verdiği önergelerle birleştirilerek, araştırma komisyonu kuruldu. Verilen araştırma önergelerinin önemli bir bölümü iktidar çoğunluğunun oylarıyla reddedilirken, birçoğu da halen gündeme alınmayı bekliyor.

Araştırma Önergeleri Dağılımı:

Demokratikleşme             : 16

İnsan hakları                  : 15

Çalışma yaşamı               :  8

Kadın hakları :   2

Sağlık                           :   1

Eğitim                           :   1

Ekonomi                        :   9

Kürt sorunu                    :   3

Çevre                           : 10

 

 

GRUP TOPLANTILARI

DTP grubu 2,5 yıllık parlamento sürecinde 56 grup toplantısı gerçekleştirdi. Grup toplantılarının ana gündemini siyaset gündemindeki gelişmeler, hükümetin politikaları, Kürt sorunu, demokratikleşme ve ekonomik kriz konuları oluşturdu. Yeni anayasa talebi, Kürt sorununun sivil demokratik çözümü, karşılıklı çatışmasızlık sürecinin geliştirilmesi ve diyalog çağrıları grup toplantılarının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Barış, diyalog ve uzlaşı mesajlarının ön plana çıktığı grup toplantıları, DTP’nin üstlendiği toplumsal muhalefetin bir gereği olarak aydınlara, yazarlara, sanatçılara, sivil toplum örgütlerine ve kadın kuruluşlarına açıldı. Meclis kürsüsü, sivil toplum örgütleriyle paylaşılarak, onların taleplerinin parlamenter zeminde dile getirilmesinin önünü açıldı. Barış Meclisi, aydınlar, yazarlar ve kadın kuruluşları grup toplantılarına katılarak kendi özgür düşüncelerini, özgür bir biçimde Meclis kürsüsünden dile getirdi.

 

GENEL GÖRÜŞME

DTP Grubu, 14 Ocak 2009’da Ergenekon soruşturması ve yasadışı örgütlenmeler hakkında genel görüşme açılması talebiyle önerge verdi ancak, genel görüşme açılması AKP oylarıyla reddedildi.

GENSORU ÖNERGESİ

DTP grubu, toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı nedeniyle yaşanan ölümlerin toplumsal barışı bozacak boyutlara varması nedeniyle İçişleri Bakanı hakkında 15 Nisan 2009’da gensoru önergesi verdi. Gensoru AKP oylarıyla reddedildi.

BASIN TOPLANTILARI

DTP Grubu, demokratikleşmeden insan haklarına, yargıdan eğitime, sağlıktan çevreye, kadın haklarından çalışma yaşamına kadar toplumsal yaşamı ilgilendiren bütün alanlarda yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini parlamentoda düzenlediği basın toplantılarıyla gündeme taşıdı ve TBMM’yi, Hükümeti göreve çağırdı. DTP milletvekilleri, 2,5 yılda toplam 71 basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantılarının Konulara Göre Dağılımı:

Demokratikleşme             : 18

İnsan hakları                  : 25

Çalışma yaşamı               :   1

Kadın hakları :   4

Sağlık                           :   3

Eğitim                           :   5

Ekonomi                        :   4

Kürt sorunu                    :   9

Çevre                           :   1

Yerel yönetimler              :   1

 

 

 

KANUN TEKLİFLERİNDEN BAŞLIKLAR

 

1-İl Özel İdaresi Kanunu’nda değişiklik teklifi

2-TCK ve TMK’da değişiklik (gazete kapatmaları hakkında)

3-Türk Harf Kanunu’nda değişiklik

4-Vatandaşlık Geliri Kanun teklifi

5-Siyasi partiler ve seçim kanununda değişiklik

6-Polis kanununda değişiklik

7- Kadın erkek eşitliği konusunda komisyon kurulması hakkında

8-Vicdani reddin tanınması

9-İki üniversitede Kürt dili ve edebiyatı bölümü kurulması

10-Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik teklifi

11-Kadın kotası

12-Sağlık Enformasyon Daire Başkanlığı kurulması hakkında

13-Askerlik kanununda değişiklik teklifi

14-8 Mart’ın resmi tatil günü ilan edilmesi

15-SSK kanununun bir maddesinde değişiklik

16-İş kanununda değişiklik teklifi

17-21 Mart’ın resmi tatil günü ilan edilmesi

18-Hükümlü ve tutuklulara yönelik SSK kanununda değişiklik

19-Telefon dinleme cezasının artırımı hak.

20-Kredi kartı faizlerinin düşürülmesi hakkında kanun teklifi

21-Cinsel tacize ceza artırımını öngören kanun teklifi

22-Öğrenci affını düzenleyen kanun teklifi

23-TCK’nın 301’inci maddesinin kaldırılması hakkında kanun teklifi

24-AİHM’e seçilecek Türkiye yargıcıyla ilgili kanun teklifi

25-Değiştirilen yer isimlerinin yeni isimlerle kullanılması

26-TSK İç Hizmet Kanununda değişiklik

27-Tunceli ilinin adının Dersim olarak değiştirilmesi

28-Deniz Gezmişlerin idamıyla ilgili kanunun yürürlükten kaldırılması

29-Terörle Mücadele Kanunu’nda (propaganda suçu) değişiklik

30-1 Mayıs’ın tatil olması

31-TMK’da çocukların yargılanmasıyla ilgili değişiklik

32-Kapatılan tütün fabrikası işçilerinin kamu kurumlarına nakli

33-CMK’da tutukluluk süresine ilişkin değişiklik

34-Harç Kanununda değişiklik

 

ARAŞTIRMA ÖNERGELERİNDEN BAŞLIKLAR

 

1-Adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarında yaşanan sorunların

2-Newroz’da yaşanan olaylar

3-İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi için alınacak tedbirler

4-Mayından zarar görenlerin zararlarının tazmini

5-Maraş olaylarının araştırılması, sorumluların yargılanması

6-Adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarında yaşanan sorunların

7-Toplumsal olaylarda çocukların hedef alınması

8-Yatılı Bölge Okulları’nda yaşanan sorunlar

9-Kadın cinayetlerinin araştırılması

10-Devlet ve özel sağlık kuruluşlarında yaşanan ölümler

11-Van-İran sınırında yaşanan ölümler

12-Kışlalardaki şüpheli asker ölümlerinin araştırılması

13-Van’daki Newroz olayları

14- Narlı Ova’daki Katı atık çöp tesisi ve çevreye verilen zarar hakkında

15-12 Eylül darbecilerinin yargılanması

16-Hayata dönüş operasyonu

17-12 Mart Gazi katliamı hakkında

18-Orman yangınları

19-Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılması

20-Şırnak’ta sınır güvenliği adı altında yapılan barajın yolaçağı sorunlar

21-Genetiği değiştirilmiş ürünlerin etkilerinin araştırılması

22-Mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan çocuk işçiliğinin araştırılması

23-JİTEM faaliyetleri ve faili Meçhul cinayetlerin araştırılması

24-Geçmişten günümüze uygulanan asimilasyon politikaları-MECLİS İADE  ETTİ

25-Küresel ekonomik kriz

26-JİTEM faaliyetleri ve faili Meçhul cinayetlerin araştırılması

27-Koruculuk sisteminin yol açtığı tahribatların araştırılması

28-Genelkurmay kaynaklı andıç uygulamalarının araştırılması

29-Genel Bilgi Toplama uygulamasının araştırılması

30-Kömür üretim ve ticaretinde yaşanan usulsüzlükler

31-Suriye’ye göçeden vatansızların sorunlarının araştırılması

32- “Terör tazminatı”nın uygulanmasından doğan sorunlar

33-Türkiye’nin olimpiyatlardaki başarısızlığının nedenleri

34-Enerji sorunları

35-Kot taşlama işçilerinin sorunları

36-Tuzla tersanelerindeki ölümler

37- İstanbul’da Kayıt dışı işçilik ve taşeronlaşma hakkında

38-Toplumsal olaylara orantısız güç kullanımı

39-Kadın istihdamında yaşanan daralmanın araştırılması

40-TPO, TÜPRAŞ ve PO’nun yarattığı hava kirliliğinin etkilerinin araştırılması

41-Hasankeyf’te barajın yaratacağı zararların araştırılması

42-Ağrı’da seçimler sonrası yaşanan olayların araştırılması

43-Faili meçhul cinayetler

44-1 Mayıs 1977’de yaşanan olayların araştırılması

45-Bölge’deki kuraklık felaketi

46-Alevilerin karşılaştığı sorunlar

47-Kamuda çalışan 4-C statüsündeki personelleri sorunları

48-Munzur Vadisi

49-Tunceli’deki faili meçhul cinayetler

50-Şemdinli’de 12 köylünün öldürülmesi olayının araştırılması

51-Genelkurmay’ın eylem planı hakkında

52-Kredi kartı borçlarının yarattığı krizin araştırılması

53-Koçerlerin sorunları

54-Muş ovası hakkında

55-Van ilinin ekonomisini olumsuz etkileyen enerji sorunu

56-Van’daki tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlar

57-İş güvenliği sorunları

58-İşsizliğin önlenmesi

59-Nükleer santralin çevreye zararı

60-Pamuk üretiminde yaşanan sorunlar

61-Muhalif basına yapılan ve faili meçhul kalan saldırılar

62-1938 Dersim olayları

63-Toplumsal olaylarda çocuk ölümleri

64-Deprem ve doğal afetler

65-Tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı sorunlar

 

 

BASIN TOPLANTISI KONULARI

1-İnsan Hakları Komisyonu’na DTP’li üyenin alınmaması

2-Kuzey Irak’a düzenlenen kara harekatı

3-Diyarbakır’ın yerel sorunları

4-Demokratik Özerklik kitapçığına karşı tepkiler

5-Ergenekon soruşturması-seçmen kütükleri hakkında

6-Faili meçhul cinayetler

7-Meclis’teki oturma eylemine ilişkin

8-12 Mart Gazi Katliamı ve 12 Mart Darbesinin yıl dönümü hakkında

9-Sivas katliamı

10-Siyasi partiler ve seçim yasasında değişiklik teklifi

11-Diyarbakır’da bir köylünün öldürülmesi hakkında

12-Vatandaşlık geliri kanun teklifi hakkında

13-Tutuklu çocuklara mektup gönderilmesi hakkında

14-Çocuklar için adalet girişimi ziyareti

15-Türk Harf Kanunu’nda değişiklik teklifi

16-Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik teklifi hakkında

17-Diyarbakır’da cinsel saldırı iddiası hakkında

18-Sağlık Enformasyon Dairesi kanun teklifine ilişkin

19-Gazi hastanesinde kadın çalışma biriminin kapatılması

20-Çocuk esirgeme kurumunda yaşananlar hakkında

21-Kadın kotası kanun teklifi hakkında

21-İstanbul’daki tecavüz olayı

23-Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik teklifi

24-Değiştirilen yer isimleri 24 Nisan 2008

25-TSK iç hizmet kanununda değişiklik teklifi

26-Şırnak’ta düğünlere saldırı

27-Enerji sorunu

28-Küresel ekonomik kriz

29-Seçmen kütükleri

30-Gençliğe dönük baskılar

31-Ergenekonla ilgili genel görüşme açılması talebi     

32-Gizli dinlemeye ceza artırımı kanun teklifi                           

33-JİTEM araştırma önergesi

34-BOTAŞ kuyuları, Cizre’de yaşanan trafik kazası

35-Düşen ambulans helikopter ihalelerine ilişkin

36-Adalet tanrıçası-telefon dinlemeleri

37-Üniversitede Kürt dili-edebiyatı bölümünün açılması

38-Newroz’un resmi tatil ilan edilmesi kanun teklifi

39-Parti kapatmalar, hazine yardımları

40-DTP’nin seçim çalışmalarının engellenmesi-trafik cezaları

41-Newroz’da yaşanan olaylar

42-Bölge’deki kuraklık

43-Mültecilerin sorunları

44- Vicdani ret

45-Ergenekon’la ilgili gelişmeler

46-İnsan Hakları Komisyonu’nun Diyarbakır’daki incelemeleri

47-İşkence mağdurlarıyla dayanışma günü hakkında

48-1 Mayıs’a ilişkin

49-Öğrencilerin sorunları-ÖSS hakkında

50-İşten çıkartılan tekstil işçileri

51-Üniversiteli işsizlerin sorunları

52-Dünya çocuk hakları günü

53-Şemdinli’de bir köyün bombalanması

54-İran topçu birliklerinin operasyonu hakkında

55-Üniversitelerdeki saldırılar

56-Cezaevlerindeki sağlık sorunları

57-Cezaevlerindeki hasta tutukluların durumu

58-Dersim kayıpları

59-Cezaevlerindeki hasta hükümlülerin durumu

60-Cezaevindeki bir ölüm hakkında

61-Hasankeyf

62-Kadına yönelik şiddet

63-Dokunulmazlık fezlekeleri hakkında

64-Kayıplar haftası

65-Kürtçe isimlere karşı yasakçı uygulamalar

66-CHP Milletvekili Onur Öymen’in Dersim katliamına ilişkin sözleri hakkında

67-Kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu ölen çocuklar hakkında

68-Van’da öldürülen sınır kaçakçıları hakkında

69- İzmir’de DTP konvoyuna saldırı

70-Mehmet Sincar davasıyla ilgili gelişmeler hakkında

71-Kadınlara yönelik şiddete karşı dayanışma günü

KAPATILAN DTP GRUP BÜROSU

---
Nivîsên din yên nivîskar
1/2/2013  Orhan Miroğlu’nun derdi ne?
6/1/2013  Çözüm mü? Ama nasıl?
1/9/2011  “Çağrı Deklerasyonu” Hakkında!...
8/4/2011  Min bêriya te kiriye metê!
30/3/2011  Kürtler kazanacak!
23/9/2010  İsveç’teki seçime dair
3/5/2010  Ergenekon ile BDP el ele! Anayasa değişikliği delindi!
24/1/2010  Abdullah Öcalan’ı Kutluyorum!...
16/1/2010  “Açılım” projesi Kürtlerin hayrınadır, çıkarına uygundur
31/12/2009  DTPliler “Parlamento’da uyudular mı?”, yoksa .....?
27/12/2009  Kürt’lerin hak ve özgürlükleri açısından DTP’nin parlamento (TBMM) performansı
22/6/2009  TRT´de Kürtçe TV Yayını;