Musa Ok

Arşiv

okumusa@mynet.com

Amed de yapilmak istenenler

2006 yılının başından beri deşifrasyona uğrayan ve her seferinde kamufle etmeye çalışırken daha da batan ve doğası gereği demokrasi düşmanlığını açıkça yapmakta hiçbir sakınca görmeyen TC. ordusu bu konuyu gündemden çekmenin yollarını aradığı malum bir gerçektir.

Değişik yollarla denedi ise de başaramayınca 2006 NEWROZ unu bir provakasyon alanına çevirme senaryolarının hazırlıklarına girdiği ve Newroz öncesi gerginliğinide yarattığını hepimiz yaşadık, ancak gerek Diyarbakır halkı gerekse bazı sivil insiyatiflerin bu provakasyona izin vermeyeceği anlaşılınca sergilenmek istenen provakasyon Newroz sonrasına ertelendi ve 28 MART taki cenaze girişleri ile sergilendiği görülmektedir.

Burada bir taş ile kaç kuş vurulmak istendi bilmiyorum ama bir kaç kuşun vurulduğu kesindir. Bu provakasyonu sergilerlerken yapılmak istenen ne idi;

1- Kürtlerin PKK dışı bir takım insiyatiflerle politika yapmaya başladıkları ve bunu uluslararası arenaya taşımayıda başardıklarını gören karanlık güç, Kürt muhalefeti APO nun sürüsü olmaktan çıkmamalıdır dercesine kitleleri peşlerine sürükletti.

2- Deşifrasyona uğrayan kutsal ordu, en üst düzeyde kirli ilişkilerinin gündemini yok etmeyi başardı.

3- Demokratik gelişmeleri (Bazıları kabul etmezsede) hazmedemeyen karanlık güçler, Kürdistanda yeniden OHAL, SIKIYÖNETİM ve benzeri tartışmaları gündeme getirmeyi başardı.

4- Türk ırkçılığının yeniden hortlatılmasına katkı sağlandı

5- AB sürecine muhalefetin oluşmasını ve gittikçe kitleselleşmesine katkı sağlandı.

6- Ordu, Kemalist-AKP çatışmasında sivil iktidarın yıpratılması sağlandı.

veee... bu liste kürtlük adına, demokrasi adına, çağdaşlık adına insanlık adına zarar verici olduğuna dair oldukça uzatılabilecek bir listedir.

Bu karanlık senaryonun uygulamaya sokulacağını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yoktu ve tüm deneyimli politikacı, aydın insanlar tarafından tahmin edilmekteydi, kötü olan olaylar geliştikten sonra PKK yandaşı Internet sitelerinin dışındakilerinin de oldukça lakayit kalmaları ve verdikleri haberlerinde bu provakasyonu destekler nitelikte olmasıdır. Bu tavırlarının nedeni ne olabilir diye bakıldığında ;

- Biz nasıl olsa kürt toplumunda etkisiz bir durumdayız, kendimiz yazıp kendimiz okuyarak tatmin oluyoruz düşücesidir,ya da bu bir halk isyanıdır, biz arkasında karanlık bazı güçlerin olduğunu yazarsak ve hasbelkader başarılı olurlarsa bizim konumumuz ne olur endişesidir, diye düşünüyorum.

Kürt sitesi iddiasında olanların hiç birinin üzerine alınmama gibi bir lükse girmemeleri için isimlendirme gereği duyuyorum. Başta NETKURD olmak üzere, RİZGARİ.COM, AMİDAKURD, GELAWEJ.ORG, WELATPAREZ.COM.un bu konudaki haber başlıklarına bakıldığında maalesef zaman zaman üçüncü şahıs gibi, zaman zaman desteklercesine yazarak oportünist bir yaklaşım sergiledikleri görülmektedir. KURDİNFO ise nedense bu konuya değinme gereği duymadı.

Sadece El insaf.....

30.03.2006