Demoktatik Toplum Kongresi Kürt Sorununda Birlik Ve Çözüme Doğru Ortaklaşma Çalıştayı-1
“Kürt sorunu ulusal bir sorundur, çözümü de bu zeminde aranmalidir”

 

13-14 Haziran 2009 tarihinde Diyarbakır'da toplanan 3.Demokratik Toplum Kongresi'nde alınan karar gereği, 25-26 Temmuz 2009 tarihlerinde Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi Sümerpark Resepsiyon Salonu'nda “Demokratik Toplum Kongresi Kürt Sorununda Birlik ve Çözüme Doğru Ortaklaşma Çalıştayı_1” toplanmıştır. Kürt coğrafyasında yaşayan etnik ve dinsel gruplar, farklı Kürt siyasal çevreleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, yazarlar ve akademisyenlerden oluşan 90 katılımcı ile toplanan çalıştayda; Kürtlerin ulusal demokratik birliği, kültürel haklar ve çatışmasızlık ortamının devamı konuları yoğun bir şekilde tartışılmıştır.

 

Çalıştayımız, Kürt sorunun ulusal bir mesele olduğunu, çözümün de bu zeminde aranması gerektiği tespitini yapmıştır. Kürt coğrafyasında yaşayan halkların, siyasal düşünceler ve eğilimlerin bir araya gelip ortak sorunlarını tartışarak yaptıkları bu tarihi toplantıda geniş bir uzlaşmanın dinamikleri ve içereği tartışılmış, katılımcılar bu tür çabaların devam etmesi gerektiği tespitini yapmışlardır. Çalıştay katılımcıları, Kürt sorunun adil, eşitlikçi, barışçıl demokratik çözümünün yanında ve takipçisi olduklarını deklere ederler.

 

Çalıştay PKK'nin çözüm sürecine katkı sunmak amacıyla başlattığı eylemsizlik kararının devam etmesi ve devletin güvenlik güçlerinin de askeri operasyonları durdurması gerektiğini belirtmiş, PKK ve diğer Kürt siyasal parti ve örgütlerinin legal hayata siyasi aktör olarak katılımının önündeki hukuki, siyasi, psikolojik engellerin ivedi olarak kaldırılması gerektiği yönünde görüş birliğine varılmıştır.

 

Çalıştayımız, Kürt sorunun çözümünde siyasal süreçlerin geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda son dönemlerde sivil ve siyasal kişiliklere yönelik başlatılan operasyon ve tutuklamalardan kaygı duymakta, bu yönelimlerin sürece katkı sunmayacağı tespitini yapmaktadır. Çalıştay, devletin bu güne kadar uygulaya geldiği asimilasyon politikalarının kınanarak derhal son bulması gerektiğini ifade etmiştir. Çalıştay, Kürt kimliği ile diğer kimliklerin siyasi parti kurmak dahil olmak üzere, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm yasal, siyasal ve idari engeller kaldırılması gerektiğini savunur. Başta siyasi partiler yasası ve bunu ilgilendiren diğer mevzuatta yapılacak değişikliker ile bu zemin hazırlanabilir ve dolayısıyla demokratik ve barışçıl siyasetin önü açılabilir.

 

Kültürel haklar anayasada güvenceye alınmalı ve anayasadaki ayırımcılığa dair tüm düzenlemeler derhal kaldırılmalıdır. Bu itibarla ana dilde eğitim hakkı tanınmalı, ana dilin siyasal faaliyet dahil olmak üzere toplum yaşamının her kademesinde ve her biçimde kullanımı önündeki engeller kaldırılmalıdır. Çalıştay, Kürtleri muhatap almayan, bu çerçevede Abdullah Öcalan, PKK, DTP, Diğer siyasal parti ve demokratik örgütleri sürecin dışında tutan bir yaklaşımın gerçek bir çözüm üretemeyeceğini belirtir. Çözüme temel teşkil edecek her türlü çabayı önemseyen çalıştay, bu bağlamda Öcalan'ın üzerinde çalıştığı yol haritasının çözüme kapı arlayabileceğini ve hükümet tarafından dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.Çalıştayda yapılan tartışmalar, ulusal demokratik birliğin mümkün olduğunu ve bu yöndeki çalışmaların devamının önemini ortaya çıkarmıştır.